มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ ประธานหลักสูตรฯและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้และคำแนะนำในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อใช้ในในการเตรียมตัวก่อนเริ่มฝึกประสบการณ์จริง ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *