มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก และ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วม “การประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดนครนายกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯและคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วม “การประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดนครนายกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564” โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันวางแผนรับมือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *