มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้ในการป้องโรคติดต่อเชื้อไวรัส (Covid-19)

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้ในการป้องโรคติดต่อเชื้อไวรัส (Covid-19) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์มนตรี ลมประเพย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียนออนไลน์ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *