มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Safe kids Safe world หยุดการกระทำผิดต่อเด็ก”

นักศึษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team เรื่อง “Safe kids Safe world หยุดการกระทำผิดต่อเด็ก” ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัยและวิชาสิทธิเด็ก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์เป็นผู้ควบคุมดูแล นอกจากนี้ยังรับเกียรติจาก อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ในการบรรยายหัวข้อ สิทธิเด็ก และ พ.ต.อ. ปริพล สารการ ผู้กำกับ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน.ภ.จว.นครนายก บรรยายในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก ให้แก่คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *