มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขัน “เล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สโมสรไลออนส์นครนายก จัดการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการเปิดแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษและการแข่งขันการเล่านิทานภาษาจีน ปี 2564 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายได้ให้ความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์นครนายก จัดขึ้น โดยมี ไลออนส์สุมาลี นาคสุข นายกสโมสรไลออส์นครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่สโมสรไลออส์นครนายกจัดขึ้น และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คณะครู จากสถานศึกษาต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยมุ่งส่งเสริมการอ่าน เพื่อสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 27 คนจาก 15 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *