มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการอบรมในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่สายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯและ Mr.Hubert Will Ruch อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จัดการอบรมในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเบื้องต้น” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก่สายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *