มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในจังหวัดนครนายก

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในจังหวัดนครนายก โดยมีว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *