มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เข้ารับ “การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นำโดย นายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียน ฯ และนายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียน ฯ พร้อมคณะ เข้ารับ ”การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนัส สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเข้าตรวจในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องออนไลน์ 13 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *