มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับกิตติบัตรจากการคัดเลือกว่า “เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี” โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายธนาคาร ห้วยหงส์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่า “เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี” โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เป็นผู้แทนในการมอบกิตติบัตรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *