มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก จัดประชุมในวาระ “การติดตามการดำเนินงานสายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน 2564″

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมคณะบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจัดประชุมในวาระ “การติดตามการดำเนินงานสายสนับสนุนประจำเดือนมิถุนายน 2564” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมขจร อาคารเรียน 5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *