มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก จัดประชุมในวาระ “การติดตามการดำเนินงานสายวิชาการประจำเดือนมิถุนายน 2564”

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมคณะบุคลากรสายวิชาการ กำหนดจัดประชุมในวาระ “การติดตามการดำเนินงานสายวิชาการ ประจำเดือนมิถุนายน 2564” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร อาคารเรียน 5 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *