มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก ร่วมกับ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานครัวสวนดุสิต หอพักและติดตามทวนสอบการดำเนินงานสระว่ายน้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา และติดตามทวนสอบการดำเนินงานในส่วนของสระว่ายน้ำ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *