มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรม ปลูกต้นฝรั่งไต้หวันไส้แดง ในโครงการ “เกษตรปลอดภัย ไปกับ สวนดุสิตนครนายก”

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นฝรั่งไต้หวันไส้แดง ในโครงการ “เกษตรปลอดภัย ไปกับ สวนดุสิต นครนายก” เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในด้านการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีที่หอพักนัศึกษาฯ ซึ่งนอกจากฝรั่งไต้หวันไส้แดงแล้วบริเวรหอพักยังมีการปลูกพันธุ์ไม้อื่น ๆ อาทิเช่น มะม่วง กล้วย ฟัก แฟง โหระพาเป็นต้น และนักศึกษายังสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้ในการประกอบอาหารที่หอพัก เป็นการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการหาวัตถุดิบอีกด้วย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ หอพักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *