มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม ส่งกล่องการเรียนรู้ในหัวข้อกิจกรรม HOW MUCH HAVE I GROWN

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมส่งกล่องการเรียนรู้ในหัวข้อกิจกรรม HOW MUCH HAVE I GROWN โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งแบ่งการส่งมอบออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การเดินทางมารับที่โรงเรียนด้วยตนเองและการจัดส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้แนวทางการจัดส่งทุกรูปแบบได้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนสาธิตละออุทิศ นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *