มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม ส่งมอบชุดจัดพานไหว้ครูให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม ส่งมอบชุดจัดทำพานไหว้ครูให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน 2564 โดยใช้การส่งมอบเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การเดินทางมารับที่โรงเรียนด้วยตนเองและการจัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งการจัดทำพานไหว้ครูในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนจัดทำพานไหว้ครูด้วยตนเอง เพื่อนำมาเป็นสื่อถึงการแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูของลูกศิษย์ที่มีต่อคุณครูและเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ที่ทางโรงเรียนกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2564 ทั้งนี้แนวทางการจัดส่งทุกรูปแบบ ได้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัด

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *