มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ ฯ นครนายก จัดประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยผู้ช่วยศาสตาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ คุณครูศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และนายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก พร้อมคณะ จัดประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *