มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวและพัฒนากลไกด้านครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก โดยนักศึกษา นายธนาคาร ห้วยหงส์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นตัวแทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวและพัฒนากลไกด้านครอบครัวจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพครอบครัว ภายใต้แนวคิด ‘”การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society)” ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *