มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมประชุม ศูนย์การศึกษา ลำปาง ตรัง และนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยคณะผู้บริหารศูนย์ ฯ นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ร่วมประชุมศูนย์การศึกษา ได้แก่ ศูนย์การศึกษา ลำปาง ตรัง และนครนายก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *