มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และคณะ เพื่อประสานงานติดตามการดำเนินงานของโรงสีข้าว จังหวัดปราจีน ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. โดยผ่านระบบออนไลน์

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *