มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมพานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน กรุงเทพมหานคร

ศูนย์การศึกษานครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร พานักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาของเล่นพื้นบ้าน วิธีการเล่นของเล่น และการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุท้องถิ่น หรือวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน กรุงเทพมหานคร

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *