มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักกิจการพิเศษ เพื่อมอบหมายการดำเนินงานในการจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *