มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตรัง หัวหิน และนครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณาจารย์และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมประชุม“กำกับติดตามการดำเนินงานศูนย์การศึกษา ลำปาง ตรัง หัวหิน และนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *