มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมร่วมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมร่วมกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เพื่อติดตาม ผลการดำเนินโครงการ ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการให้กับชุมชนท้องถิ่น นักเรียน และนักศึกษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Online Learning 13

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *