มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมพานักศึกษาใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแนะนำเส้นทางสถานที่สำคัญจังหวัดนครนายก

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมพานักศึกษาใหม่ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาวิทยาลัย จากนั้นพานักศึกษา เดินทางชมสถานที่สำคัญจังหวัดนครนายก ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่ตั้งของธนาคาร โรงพยาบาลนครนายก สถานีตำรวจ น้ำตกนางรอง และเขื่อนขุนด่านปราการชล

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *