มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ด้านทักษะชีวิตและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา ในด้านทักษะชีวิตและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมสัมนาการ การให้แนะนำตัว และเล่นเกม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสายสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *