มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา ในการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระ จิตสุภา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 524

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *