มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์และพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา ในการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสวนา “ก้าวแรกสู่ครูพันธุ์ใหม่” กิจกรรมทำความรู้จักกับบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *