มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศนักศึกษา

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยคณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาการประถมศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยมีการแนะนำบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของศูนย์การศึกษา นครนายก รวมถึงแนะนำรูปแบบการเรียนการสอน และมอบป้ายชื่อแก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *