มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมที่ 3 เข้าใจหลักคิดโครงสร้างผลิตครูประถม

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. นักศึกษาชั้นปี 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กิจกรรมที่ 3 เข้าใจหลักคิดโครงสร้างผลิตครูประถม โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพรรษ พฤกษะวัน ผ่านระบบออนไลน์ microsoft team ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *