มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการเล่านิทานบูรณาการศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย”

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. นักศึกษาชั้นปี 4 และ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “เทคนิค การเล่านิทาน​บูรณาการ​ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย​” โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม ในกิจกรรมมีการนำเสนอควาวมคืบหน้าโครงการฯ และพบอาจารย์นิเทศ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *