มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมการประชุม ประเมินผลงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 5 ปี 2566 ประเทศไทย

ในวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2565 ดร.อนันต์ นาวิไล ประธานคณะทำงานประเมินสภาพจริง เป็นประธาน “การประชุมประเมินผลงานครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 5 ปี 2566 ประเทศไทย” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก โดยนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะทำงานประเมินสภาพจริง เจ้าหน้าที่คุรุสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา นครนายก เข้าร่วมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ( ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ) และ ห้องประชุมแสด – ขาว โรงเรียนองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565)

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *