มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “รังสรรค์การเรียนรู้ บูรณาการงานครู สู่สหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา จัดกิจกรรม “รังสรรค์การเรียนรู้ บูรณาการงานครู สู่สหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ การประถมศึกษา ณ อาคารประถม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *