มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดปฐมนิเทศนักศึกษา “ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี )

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดยอาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษา “ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2” หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ) ณ ห้องเรียน 555 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *