มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดประชุมชี้แจง โครงการการศึกษาประสิทธิภาพระบบการนิเทศแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัด “โครงการการศึกษาประสิทธิภาพระบบการนิเทศแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา นครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ และมีอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย และคณะผู้ร่วมจัดโครงการร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการใช้ระบบการนิเทศแบบออนไลน์ ให้แก่ครูปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตภาคตะวันออก 2 จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *