มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดยคุณมนต์นัทธ์ ชมประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในและคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมรับฟังข้อแนะนำจากสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เล็ก อาคารส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *