มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย บุคลากร อาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน พานักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวน เผื่อเผยแพร สืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับเครือข่ายในชุมชน

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *