มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ต้อนรับศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีและคณะ เพื่อการตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้าน Green & Clean University (วันที่ 2)

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายกและบุคลากรศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีและคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้าน Green & Clean University ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *