มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก และบุคลากรศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบออนไลน์ microsoft team

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *