มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด“โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา”

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัด “โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 5 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา” โดยมีนายไพศาล โกฏสันเทียะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้ร่วมทำกิจกรรมเตรียมดินแปลงปลูกผักและช่วยกันดูแลต้นฝรั่ง ด้วยการรดน้ำ พรวนดิน ถอนวัชพืช ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *