มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรีี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก และคณะ

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา นครนายก พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรีี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายกและคณะ ในการดำเนินงานจัดการศึกษา การบูรณาการเครือข่ายและการเชื่อมโยงบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *