มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงสื่อผลงานนักศึกษา กิจกรรมรับพี่กลับบ้าน และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด ในหัวข้อเรื่อง เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนไปทำงาน โดยได้รับเกียรติจากนายศรชัย อุตสีนอก ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นางวาสนา ว่านเครือ ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ และนางสาวโสภิตา ปราบพยัคฆ์ คุณครูโรงเรียนบ้านหัวป้าง เป็นผู้เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *