มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การรับมือกับความเครียดระหว่างการฝึกสอน”

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การรับมือกับความเครียดระหว่างการฝึกสอน” ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วม โดยมี คุณกาญจนา ผิวงาม ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนา ณ ห้องเรียน 551 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *