มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีถิ่น อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา ร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีถิ่น อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทำกิจกรรมรำบวงสรวงเจ้าพ่อขุนด่าน และส่งรถขบวนแห่เทียนพรรษาเข้าประกวด โดยได้รับเกียรติจากคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย มอบรางวัลชมเชย ให้แก่รถขบวนแห่เทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *