มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก รับการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นำโดย ดร. สวิต ฉิมเรือง และคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบพัสดุ ร่วมดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *