มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าศึกษาดูการทอผ้า และฝึกทอผ้าไทยพวน ณ ชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก เข้าศึกษาดูการทอผ้าและฝึกทอผ้าไทยพวน เพื่อนำมาประดิษฐ์สื่อนวัตกรรม และนำไปใช้ในงานวิจัย ณ ชุมชนไทยพวน วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *