มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดกิจกรรม “สวนดุสิตนครนายก น้อมจิตวันทาบูชาครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566″

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สวนดุสิตนครนายก น้อมจิตวันทาบูชาครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566″ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว คณะคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *