มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำค้างสำหรับต้นถั่วลันเตาที่กำลังโต จากนั้นดูแลผักในแปลงผัก ด้วยการรดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ถอนวัชพืช  และทำความสะอาดบริเวณเก็บอุปกรณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 – 17:30 น. ณ หอพักนักศึกษา

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *