มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ กิจกรรมที่ 6 สวนเกษตรปันสุข ณ หอพักนักศึกษา โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำกิจกรรม “ตะกร้าปันสุข” ในการช่วยกันเก็บผักบุ้งที่โตแล้ว มาทำความสะอาด มัดเป็นกำ แล้วนำไปใส่ตะกร้าเพื่อแบ่งปันให้นักศึกษาในหอพักที่สนใจนำไปประกอบอาหาร จากนั้นดูแลผักในแปลงผัก ด้วยการรดน้ำส้มควันไม้เพื่อป้องกันแมลง และถอนวัชพืช ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ หอพักนักศึกษา

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *