มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมออกบูธ งานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมออกบูธ ในงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 2 โดยเป็นงานที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *