มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย คณาจารย์ประจำหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายชิตเวทย์ จันทศร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา 2/2566 และให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง online 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *